Direct naar content

Voorwaarden
voor deelname

Voorthuizen Loopt wordt georganiseerd door de Stichting Voorthuizen Loopt. Deze deelname voorwaarden gelden voor het evenement Voorthuizen Loopt.
 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan deze Voorwaarden voor deelname.
 2. Deelname aan Voorthuizen Loopt doe je voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 3. De Stichting stelt alles in het werk om het evenement goed te laten verlopen. Instructies van politie, wedstrijdleiding en verkeersregelaars moeten direct en stipt worden opgevolgd.
 4. De startnummers moeten door de deelnemers op de borstzijde duidelijk zichtbaar bevestigd worden. De chip die gebruikt wordt voor de tijdregistratie moet op de schoen vastgemaakt worden met de bijgeleverde bindbandjes. De Stichting is niet aansprakelijk voor verlies van de chips en het hierdoor ontbreken van de geregistreerde tijd. De kosten van niet ingeleverde chips worden op de deelnemers verhaald.
 5. De parcoursronde is exact 2,5 kilometer. Voor de 5 km wedstrijd worden 2 rondes gelopen, voor de 10 km wedstrijd worden 4 rondes gelopen. Lopers zijn zelf verantwoordelijk voor het lopen van het correcte aantal rondes.
 6. Het is niet toegestaan het parcours te betreden anders dan te voet. Lopers en eventuele begeleiders kunnen geen fiets of ander vervoermiddel gebruiken tenzij dit overeengekomen is met de Stichting.
 7. De individuele podiumplaatsen voor de nummers 1, 2 en 3 worden bij alle afstanden bepaald door de volgorde van binnenkomst (dus de bruto tijd.) Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun positie in het startvak. Voor de bedrijvencompetitie is de netto tijd van de drie snelste lopers bepalend voor de eindscore.
 8. De uitslagen worden als netto tijden bekend gemaakt via de website www.voorthuizenloopt.nl/uitslagen, www.uitslagen.nl en www.hardloopuitslagen.nl
 9. De Stichting heeft uw inschrijfgegevens opgeslagen in een database die gebruikt wordt voor de activiteiten die binnen de doelstellingen van de Stichting vallen. Deelnemers gaan bij deelname akkoord met het gebruik van hun naam en of beeltenis in druk, op film of internet zonder dat de Stichting hiervoor een vergoeding biedt of toestemming vraagt. Zodra je persoonsgegevens aan ons verstrekt gaan wij daar zorgvuldig mee om. Hoe we dat doen is vastgelegd in ons privacy statement.
 10. De Stichting behoudt zich het recht voor om op elk moment de route op bepaalde delen te wijzigen of Voorthuizen Loopt geheel af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 11. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting.